Matkailutuotteille kansainvälistä vetovoimaa

Valmennus koostuu 4 päivästä.

TUOTTEISTAMINEN

Matkailutuotteille kansainvälistä vetovomaa
Matkailutuotteille kansainvälistä vetovomaa

1. valmennuspäivän päivän tavoitteena on tunnistaa yritysverkoston keskeisimmätelämykselliset tuotteet, niitä tukevat ydinviestit ja asiakasprofiilit. Tavoitteena on, että osallistuja pystyy soveltamaan opittua käytännön työssään.

Valmentaja: Pirjo Räsänen
Valmennuksen kesto: 7 tuntia

TARINALLISTAMINEN

2. valmennuspäivän tavoitteena on jatkaa 1 valmennuspäivän sisältöjätyöstämällä ydinviestejä tarinalähtöisen palvelumuotoilun avulla. Valmennuspäivässä siirrytään Stooripuun pariin ja keskitytään yritysten omien tarinaelementtien tunnistamiseen.

Valmentaja: Anne Kalliomäki
Valmennuksen kesto: 7 tuntia

VASTUULLISUUS

3. valmennuspäivän tavoitteena on, että osallistuja saa ymmärryksen kestävän kehityksen osa-alueista tuotteistamisessa ja toiminnassa. Valmennuspäivän aikana tehdään yritysverkoston /yrityksen nykytilan kartoitus ja vastuullisuussuunnitelma.

Valmentaja: Anu Nylund
Valnennuksen kesto: 7 tuntia

DIGITAALISUUS

4. valmennuspäivän tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää ja osaa miten yritysverkoston/yrityksen/tuotteen digitaalista löydettävyyttä mitataan ja mainetta hallitaan digitaalisissa jakelukanavissa. Osallistuja oppii, miten elämys-tuotteiden digitaalinen löydettävyys ja maine rakentuvat ja kuinka asiakkaalle muodostetaan positiivinen kokemus verkossa.

Valmentaja: Kirsi Mikkola
Valmennuksen kesto: 7 tuntia

Kysy lisää! Voimme räätälöidä alueenne yrityksille sopivan valmennuspolun!