NiceGroup

:: Luomme matkailun menestystarinoita ::

Luomme matkailun menestystarinoita 

Olemme empaattisia edelläkävijöitä, matkailun kehittämisen ammattilaisia, toimimme asiantuntijayhteisönä ja Visit Finland Akatemian valmentajina.

Tuotamme uutta tietoa, julkaisuja ja konsepteja. Asiantuntijuutemme perustuu vuosikymmenien kokemukseen ja vahvaan käytännön osaamiseen yrittäjinä.

Olemme tehneet työtä sekä suurille että pienille matkailukohteille, aloitteleville ja jo pitkään kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille.

Meidät erottaa muista se, että emme vain neuvo. Osaamme konkretisoida, tehdä abstrakteista asioita ymmärrettäviä ja näyttää suunnan eteenpäin.

Yhdessä olemme enemmän, täydennämme toisiamme ja tuotamme sekä tilaajalle että valmennettaville enemmän arvoa ja ennen kaikkea konkreettisia tuloksia.

Nice Groupilla on kokemusta hakemusten kirjoittamisesta, uusien liikeideoiden ja palvelutuotteiden kehittämisestä niin tuotteistamisen, tarinallistamisendigitaalisuuden, myynnin, markkinoinnin kuin vastuullisuuden keinoin. 

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tsemppiä kaikille!
Anne, Anu, Pirjo ja Kirsi

Luomme matkailun menestystarinoita. 

Tuotteistaminen

Valmennuspolkumme sisältävät käytännönläheisiä tuotteistamistyöpajoja. Hyvässä matkailutuotteessa on kolme tärkeää pointtia: se on kiinnostava, hinnoiteltu ja ostettavissa.  Tuotteistustyöpajoissa "tuotteistusoppeja" sovelletaan myös myynti -ja jakelukanaviin


Tarinallistaminen

Valmennuspolkumme sisältävät tarinallistamisen työpajoja. Kokonaisvaltaisen tarinallistamisen avulla nostat matkailuyrityksesi esiin samistelijoiden laumasta. Tarinallistamisessa ydintarina on sekoitus sekä faktaa että elämyksellistävää fiktiota. Ydintarinan avulla luot asiakkaillesi erottuvan, elämyksellisen tarinakokemuksen. Jätät myyviä muistijälkiä, luot yrityksellesi kilpailuetua 

Vastuullisuus

Valmennuspolku täydentyy matkailuyrityksen kilpailuetua kasvattavalla tärkeällä sisällöllä; vastuullisuudella. Vastuullisuus tarkoittaa valintoja ja tekoja ja vastuullisuudesta tulee viestiä. Vastuullisesti toimiva ja siitä hyvällä tavalla viestivä yritys on voittaja markkinoilla - vastuullisuus ei siis ole menoerä, vaan lisäarvoa tuottavaa toimintaa, johon kannattaa investoida. Innostava valmennuspäivä, jossa "teoriaa" sovelletaan käytäntöön palvelumuotoilun keinoin.


Digitaalinen liiketoiminta

Valmennuspolullamme kehittyvät digitaalisen liiketoiminnan taidot, digitaalinen löydettävyys, markkinointi ja kansainvälisen kaupan digitaalinen myynti jakelukanavineen. Digitaalista liiketoimintaa lähestytään käytännönläheisesti yhdessä alueen muiden yritysten kanssa ja yhteisymmärryksessä henkilöstön kanssa. 

OTA ENEMMÄN IRTI VERKOSTA!

Kumppaniksi?

Haluatko mukaa tiimiin? 

Ota yhteyttä!

Meillä on tyytyväisiä asiakkaita

Matkailuyritys vie yrityksesi seuraavalle tasolle

#nicegroup #matkailu #tarinallistaminen #tuotteistaminen #vastuullisuus #digitaalisus #liiketoiminta #kansainvälisyys #visitfinland #kunhyväeienääriitä