NiceGroup

:: Luomme matkailun menestystarinoita ::

Business Finland on avannut rahoitusinstrumentit matkailuyrityksille

Nice Groupilla on kokemusta hakemusten kirjoittamisesta, uusien liikeideoiden ja palvelutuotteiden kehittämisestä niin tuotteistamisen, tarinallistamisendigitaalisuuden, myynnin, markkinoinnin kuin vastuullisuuden keinoin. 

Meiltä löydät osaamista toimia myös asiantuntijakumppanina (ostopalvelut). Mietimme yhdessä kanssasi mihin liiketoimintasi kestävyyden näkökulmasta kannattaa nyt panostaa.

Tarvittaessa autamme löytämään uusia yhteistyökumppaneita tukemaan tavoitteitasi.

Lue lisää Business Finlandin häiriötilanne rahoituksesta

Ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Tsemppiä kaikille!
Anne, Anu, Pirjo ja Kirsi

Luomme matkailun menestystarinoita. 

Tuotteistaminen

Valmennuspolkumme sisältävät käytännönläheisiä tuotteistamistyöpajoja. Hyvässä matkailutuotteessa on kolme tärkeää pointtia: se on kiinnostava, hinnoiteltu ja ostettavissa.  Tuotteistustyöpajoissa "tuotteistusoppeja" sovelletaan myös myynti -ja jakelukanaviin


Tarinallistaminen

Valmennuspolkumme sisältävät tarinallistamisen työpajoja. Kokonaisvaltaisen tarinallistamisen avulla nostat matkailuyrityksesi esiin samistelijoiden laumasta. Tarinallistamisessa ydintarina on sekoitus sekä faktaa että elämyksellistävää fiktiota. Ydintarinan avulla luot asiakkaillesi erottuvan, elämyksellisen tarinakokemuksen. Jätät myyviä muistijälkiä, luot yrityksellesi kilpailuetua 

Vastuullisuus

Valmennuspolku täydentyy matkailuyrityksen kilpailuetua kasvattavalla tärkeällä sisällöllä; vastuullisuudella. Vastuullisuus tarkoittaa valintoja ja tekoja ja vastuullisuudesta tulee viestiä. Vastuullisesti toimiva ja siitä hyvällä tavalla viestivä yritys on voittaja markkinoilla - vastuullisuus ei siis ole menoerä, vaan lisäarvoa tuottavaa toimintaa, johon kannattaa investoida. Innostava valmennuspäivä, jossa "teoriaa" sovelletaan käytäntöön palvelumuotoilun keinoin.


Digitaalinen liiketoiminta

Valmennuspolullamme kehittyvät digitaalisen liiketoiminnan taidot, digitaalinen löydettävyys, markkinointi ja kansainvälisen kaupan digitaalinen myynti jakelukanavineen. Digitaalista liiketoimintaa lähestytään käytännönläheisesti yhdessä alueen muiden yritysten kanssa ja yhteisymmärryksessä henkilöstön kanssa. 

OTA ENEMMÄN IRTI VERKOSTA!

Kumppaniksi?

Haluatko mukaa tiimiin? 

Ota yhteyttä!

Meillä on tyytyväisiä asiakkaita

Matkailuyritys vie yrityksesi seuraavalle tasolle

#nicegroup #matkailu #tarinallistaminen #tuotteistaminen #vastuullisuus #digitaalisus #liiketoiminta #kansainvälisyys #visitfinland